Словотвір

⬇️⬇️⬇️

Зміни приголосних + -ськ-

При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ (ий)  деякі приголосні при словотворенні змінюютьсязмінюючи й самі суфікси:

Зміни приголосних + -ин-

-цьк- + -ин -ччин (а), але Галичина вінницький — Вінниччина
-ськ- + -ин -щин (а) одеський — Одещина.
-зьк- + -ин -жчин (а) острозький — Острожчина.

Зверни увагу! При словозміні та утворенні спільнокореневих слів також відбувається чергування у словах, основа яких закінчується на -с-, -сок-, -ск-, -шк- , які чергуються  з -щ- [шч]: віск — вощина, пісок — піщина, дошка — дощаний, зморшка — зморщений.

Складні слова

⬇️⬇️⬇️

Складноскорочені слова

⬇️⬇️⬇️

  • Способи словотвору
  • Урок ⬇️⬇️⬇️

  • Зміни приголосних + -ин- : тут + тут 
  • Урок ⬇️⬇️⬇️

  • Правопис складних слів: тут + тут
  • Урок ⬇️⬇️⬇️