Звертання, вставні слова, однорідні члени речення

Вставні слова

Вставними називаються слова чи сполучення слів, що виражають ставлення мовця до висловлювання. Вони  не пов'язані з членами речення і виражають ставлення мовця до інформації, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки тощо. Вставні слова не додають нічого нового до змісту, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення.

На письмі вставні слова чи словосполучення виділяємо комами.

Приклад: Напевно, літо цього року буде спекотне і посушливе. За словами учених, колись територію нашої країни вкривали величезні льодовики.

Зверни увагу!  Вставні конструкції не є членами речення, до них не можна поставити запитання від головних чи другорядних членів речення.

Приклад: Учора, як на зло, цілий день було похмуро. То це сліди зайця, по-твоєму?

Групи вставних слів: ⬇️⬇️⬇️

 • Виражають упевненість, невпевненість, сумнів: безумовно, безперечно, без сумніву, певна річ, правда, здається, видно, мабуть, може, очевидно, може бути, либонь, а може, правду кажучи, щоправда, сподіваюся, певно, напевно.
 • Виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування: на щастя, на диво, слава Богу, на жаль, як на зло, на сором, чого доброго, як навмисне, як на біду, дивна річ.
 • Указують на джерело повідомлення: по-моєму, по-твоєму, кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку, бачу, по-вашому, як відомо, на думку..., за словами...
 • Указують на зв'язок думок, послідовність викладу: по-перше, по-друге, нарешті, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, наприклад, інакше кажучи, таким чином, значить, виходить, однак, проте.
 • Привертають увагу співрозмовника: чуєте, бачиш, уяви собі, зверніть увагу, майте на увазі, між нами кажучи, зрозумійте, даруйте.
 • Слова ввічливості: пробачте, будь ласка, дозвольте, вибачте, прошу пробачення.

Звертання

Звертання — це слово або декілька слів, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова

Звертання — це слово або декілька слів, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова. Звертання бувають поширені (складаються з декількох слів) і непоширені (складаються з одного слова): Не журися, славна Україно. Слово, чому ти не твердая криця.

Звертання може знаходитися на початку, в середині і в кінці речення. Звертання виражаються:

 • кличною формою іменника: Що, братику, посіяв, те й пожни!
 • прикметником, ужитим у значенні іменника: Будь щаслива та здорова, чорноброва.

На початку речення звертання виділяється комою або, при окличній інтонації, знаком оклику; в середині речення — комами з обох боків: Земле, радій і цвіти! Оживи, козацька славо, у бандурних струнах. Привіт тобі, прекрасний ранку!

Однорідні члени речення

Однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль: у реченні можуть бути як головними (підмети і присудки), так і другорядними (додатки, обставини, означення) членами речення. Схематично однорідні члени речення можна зобразити так: О

Приклад:

 • Хліб і сіль завжди мали стояти на столі українця (О і О).
 • Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снувались над горами (І. Цюпа) (О, О, О, О). 
 • Над лісом і над полем чути спів жайворонка (О і О).

Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме запитання, поставлене від одного слова. Приклад: У відділі продають (що?) морозиво і (що?) цукерки (О і О).

Однорідні члени речення завжди виражаються однією частиною мови. Приклад: Весна іде (дієсл.), красу несе (дієсл.) (Нар. творчість) (О, О).

Зверни увагу! Не можуть бути однорідними членами речення ширші й вужчі поняття, слова, що належать до різних частин мови. 

Неправильно. Мама ставила на стіл посуд, тарілки, чашки, вилки і ложки. Люблю весну за спів птахів і що пробуджується природа. У першому реченні посуд (ширше поняття) включає в себе тарілки, чашки, вилки і ложки  (вужче поняття). У другому реченні іменник спів не може бути однорідним з дієсловом пробуджується.
Правильно. Мама ставила на стіл тарілки, чашки, вилки і ложки. Люблю весну за спів птахів і за пробудження природи.

Однорідні члени речення поєднуються інтонаційно, за допомогою парних, повторюваних і неповторюваних сполучників. 

Приклад:

 • Ми чуєм трав зелений крик, дощів задумані рефрени (І. Драч) (О, О).
 • Мужню силу хоч похилить горе, та не зломить, в підлість не поверне (І. Франко) (... хоч О, та О, О).
 • Тут були і авіатори, і танкісти, і артилеристи (О. Гончар) (... і О, і О, і О).
 • Мати висаджувала біля хати лише чорнобривці або мальви (О або О).

Зверни увагу! Однорідні члени речення поєднуються за допомогою:

 • одиничних сполучників: і, та, а, але, проте, зате, однак, або, чи:
  На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає (Т. Шевченко).
 • повторюваних  сполучників і… і, та… та, або… або, чи… чи, то… то, ні… ні (такий сполучник повторюється два або більше разів підряд): І земля, і небо, й гори були сірими (М. Кідрук).
 • парних  сполучників не тільки… а й; як… так і; хоч… але; якщо не… то; не ... а (перша частина такого сполучника ставиться перед першим однорідним членом, друга — перед другим): Не тільки друзі, а й вороги шанували князя Ярослава Мудрого.