Повні й неповні речення

За наявністю головних і другорядних членів розрізняють речення повні та неповні.

Повним називається речення, у якому є всі необхідні для розуміння його змісту члени речення. Приклад:Сергій виявився для мене міцним горішком. Двері несподівано відчиняються.

У неповному реченні пропущено один або кілька необхідних членів речення, які можна відновити з контексту або ситуації спілкування. Приклад: Я добре знаю свій предмет, люблю дітей, а вони — мене. 
 
Неповні речення можуть бути двоскладними й односкладними, поширеними й непоширеними, а також частинами складного речення. Приклад: На підвіконні — ваза з ромашками. Ні пишних трояд, ні гордих гладіолусів. На тендітній пелюстці крапелька роси. От-от зірветься. Вона боїться сонця, я — темноти.
 
Неповні речення вживаються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях. Вони допомагають уникнути невиправданих повторів слів, лаконічно й динамічно викласти інформацію.

⬇️⬇️⬇️

Види неповних речень

1. Контекстуальні
У таких неповних реченнях пропущений член можна відновити з контексту (змісту найближчих речень тексту). Пропуск зумовлено тим, що слово вже вживалося й немає потреби його повторювати.
Приклад: І тоді повів Муляр багатія по селах і містах, показав витвори рук своїх — спочатку звичайні, а потім все кращі, все своєрідніші, неповторні. І ще — роботу учнів своїх, котрі вже перевершили свого вчителя (В. Врублевська).
2. Ситуативні
У таких неповних реченнях пропущений член можна відновити із ситуації спілкування. Усі учасники розмови знають, про що йдеться, тому нема потреби використовувати повні речення.
Приклад:
— Який скарб? — щиро дивується Василь.
— Дурником прикидаєшся? —ріже Риска.—  А я й без вас знайду.
— Не забудь мені лишити частину! — тільки й спромігся Василь (В. Врублевська).
 

Зверніть увагу!

Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односкладним. Наприклад: Андрій три роки прожив у Вінниці. Знає тут усі місця. Друге речення є двоскладним неповним (пропущений підмет Андрій).

⬇️⬇️⬇️

Розділові знаки

У неповних реченнях на місці пропущених членів, як правило, ставиться тире:

Наприклад: На молодому місяці хата світиться, на молодому місяці ходять сни. Один — про кров, другий — про сонце, а третій — про білу квітку мого життя (А. Малишко).

⬇️⬇️⬇️

Синтаксичний розбір неповного речення

АЛГОРИТМ
синтаксичного розбору неповного речення

⬇️⬇️⬇️

  • Тире в неповному реченні
  • Урок ⬇️⬇️⬇️