Складне речення з різними видами зв’язку

Складні речення з різними видами зв'язку складаються з трьох і більше частин, які можуть бути поєднані різними видами зв'язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і безсполучниковим.
Такі речення називаються ще складними синтаксичними конструкціями.
 
Приклад:
Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну (В.Симоненко).
У цьому реченні перша частина поєднана сурядним зв'язком (сполучник і ) зі складнопідрядним (друга й третя частини; сполучник що).
[  ], і [  ], (що ).
 
Приклад:
Мати вірила: земля усе знає, що говорить чи думає чоловік (М.Стельмах).
У цьому реченні між першою та другою частинами наявний безсполучниковий зв'язок, а між другою й третьою - сполучниковий підрядний (сполучне слово що).
[  ]: [  ], (що ).
 
Приклад:
Ми не святі, у нас були гріхи, але боролись ми за правду сміло (Д.Луценко).
У цьому прикладі маємо безсполучниковий зв'язок між першою та другою частинами й сполучниковий сурядний (сполучник але) між другою та третьою.
[  ], [  ], але [  ].
 
Приклад:
А правду каже приказка стара: тоді є щастя-втіха, коли своя у тебе стріха, а під чужою не шукай добра (Б.Грінченко).
У цьому реченні між першою та другою частинами безсполучниковий зв'язок, між другою та третьою  підрядний (сполучне слово коли), між третьою й четвертою  сурядний (сполучник а).
[  ]: [  ], (коли), а [  ].
 
Розділові знаки між кожними двома частинами складних синтаксичних конструкцій ставляться так само, як і між будь-якими двома частинами складносурядних, складнопідрядних чи безсполучникових речень.